EN GARDEROB BLIR TILLOm du rullar neråt på denna sida kommer du att få följa hur skjutdörrsgarderoben ovan byggs upp. Garderoben är 200 cm bred och 240 cm hög och består av en garderobsvägg, en inredning och 2 st GDS-dörrar med tapetserade fyllningar.GDS-dörrarna beställer du som en måttanpassad dörrsats av Garderob Specialisten.

I dörrsatsen ingår ramar, hjul, skenor, monteringsskruv samt utförlig monteringsanvisning.

Beställningsblankett, som faxas eller postas, finner du under "Ladda hem".
Till dörrarna behövs dessutom 2 stycken 10 mm:s spånskivor som du köper av din byggvaruhandlare samt tapeter, efter eget tycke.


Till garderobsidan behövs 2 stycken 12mm:s spånskivor, 45x45 reglar samt ett dörrfoder. Garderobsidan skall målas eller tapetseras efter eget tycke och smak.

Till inredningen behövs 3 stycken vita hyllplan som finns att köpa i byggvaruhandeln. Hyllbärarlister, monteringsvinklar samt klädstänger köper du av Garderob Specialisten, och dessa finns med på beställningsblanketten för dörrsatser.

Korgsatsen finner du i byggvaruhandeln.De verktyg som kan vara bra att ha finner du på bilden till höger:

Såg
Du skall såga till skivor och kapa reglar. En vanlig fogsvans går bra till alla dessa arbetsmoment, men har du en elektrisk sticksåg så blir arbetet med att såga paneler lite lättare.

Borrmaskin
Har du betongväggar klarar du dig inte utan en slagborrmaskin och en lämplig borrsats för detta. Då måste du också införskaffa skruv och plugg.

Skruvdragare
Världens bästa hjälpmedel för att borra och skruva i trä. Har du ingen så bör du låna.

Bågfil
Klädstängerna levereras i lagerlängder och du måste själv kapa dem till exaktmått.

Vattenpass
Detta är kanske det allra viktigaste verktyget för att din arbete skall bli bra.

Måttband (tumstock) och penna
Var noga med att märka upp alla mått innan du kapar till eller fäster upp.

Skruvmejslar, Hammare, Pryl
Detta är bra allround verktyg som du säkert kommer att behöva under arbetets gång.
Förbered platsen för din garderob

Innan du börjar skall du förbereda platsen för din nya garderob.

Du skall ta bort alla tak- och golvlister och du skall se till att väggar och tak är fräscha eftersom de också kommer att vara väggar och tak i din nya garderob.
Sätt ihop dina skjutdörrar

Börja med att såga till dina dörrpaneler.
Du får med måttanvisning med din dörrsats.

Därefter skall du tapetsera dörrpanelerna. Använder du papperstapeter så bör du också tapetsera baksidan, för att undvika att panelerna böjer sig när tapeterna torkar.
När dina dörrpaneler är färdiga är det dags att montera på ramarna.

Ramdelarna trycks fast över panelkanterna.

Alla ramdelar är måttanpassade till din garderobsöppning.
Ramarna hålls samman med hjulbeslagen.

Golvhjulen är kullagrade och topphjulen är försedda med gummihjul. Därmed får du bästa tänkbara rullfunktion på dina dörrar.
Det följer med en tydlig monteringsanvisning med dörrsatsen.Bygg en garderobsvägg

I vårt exempel skall vi bygga upp en garderobsvägg för att sedan placera vår nya garderob mellan denna och den existerande väggen.
En byggbeskrivning på garderobsväggen ser du här nedan.


Börja med att såga till spånskivorna och reglarna efter dina mått.
Fäst reglarna på den ena av spånskivorna. Du har nu ett väggelement som är lätt att montera mot vägg, tak och golv.
Du skall nu fästa upp ditt väggelement.
För att få rätt mått i din öppning kan du ta din skensats till hjälp.


Res upp väggelementet, loda med hjälpa av vattenpasset och skruva fast det genom reglarna mot golv, tak och bakvägg.


Res upp den andra spånskivan mot väggelementet och skruva fast denna.
Spika fast dörrfodret som framkant på din garderobsida. Därmed så får du en mjuk kant som är lätt att måla eller tapetsera på.

Vi rekommenderar att du spacklar och slipar skarven mellan fodret och spånskivorna, så får du bästa tänkbara resultat.
I vårt tillfälle har vi valt att tapetsera garderobsväggen med glasfiberväv och sedan måla den.

Ett annat mycket elegant sätt är att måla den med med strukturfärg och därmed få en neutral garderobsvägg som ser murad ut och som passar till alla slags tapeter och väggbeklädnader.

Du väljer själv hur du vill att din garderobsvägg skall se ut.


Montera inredning
Inredningen vi skall montera i vår skjutdörrsgarderob ser ut som på bilden till vänster. Inredningssidor och hyllor köper du som hyllplan hos din byggvaruhandlare. Dessa är 60x248 cm och är kantlistade runt om. Finns att få i vitt eller bok.

Till detta köper du hyllplanslister, monteringsvinklar och klädstänger från Garderob Specialisten.

Vill du ha en korgsats så finner du också denna hos din byggvaruhandlare.

Börja med att rita upp hur du vill konstruera din inredning. Tänk också igenom hur skjutdörrarna placerar sig i öppet resp. stängt läge så att du verkligen kommer åt alla utrymmen i garderoben.

Du bör låta topphyllan vara en hel hylla längst upp och placera sidorna under denna.


När du vet hur du vill ha inredningen så börjar du med att kapa till inredningssidor och hyllor.
Fäst upp hyllbärarlisterna för topphyllan....... och placera hyllan i listerna.Placera dina inredningssidor under topphyllan.Fäst upp hyllbärarlister för de övriga hyllorna.
Placera hyllorna på hyllbärarna och tryck fast täcklisten över hyllorna.

Du behöver alltså inte vara orolig för om dina sågsnitt blir tillräckligt fina, eftersom täcklisten döljer alla sågsnitt.
När alla hyllor är på plats förankras inredningssidorna genam att skruva fast dem genom topphyllan.........samt genom att fästa dem till bakväggen med hjälp av monteringsvinklar.

Avslutningsvis fäster du upp stånghållarna till dina klädstänger och därefter justerkapar klädstängerna.


Nu är inredningen färdig!
Så är det dags att montera skensatsen.

Eftersom du använt skensatsen som distansgivare när du monterade din garderobsvägg så vet du att den passar exakt.

Fäst nu takskenan till taket.........och lägg golvskenan löst på golvet.
Montera in dörrarna
Nu är det dags att montera in dörrarna och du börjar med att justera ut golvhjulet ca 20 mm, annars kommer inte dörrarna att rulla fritt i golvskenan.

Börja med den dörren som skall vara på bakre spåret. För upp överkanten i takskenan och ställ ner golvhjulen i golvskenan. För över dörren helt åt vänster och loda med hjälp av vattenpasset. Skruva fast golvskenan i golvet.
För över dörren helt åt höger... ...och upprepa proceduren. Placera övriga dörrar i skensatsen.Gratulerar!

Du har nu byggt en praktisk och elegant skjutdörrsgarderob till bästa tänkbara pris